Webtest marketing
Image default
Computers / Internet / Searching

Waarom je het dakonderhoud moet overlaten aan een dakdekkersbedrijf

Het dak onderhouden is van groot belang. Zo wordt aangeraden het dak tweemaal per jaar te laten inspecteren door een dakdekkersbedrijf om mogelijke schade op te merken en aan te pakken. Indien het onderhoud niet regelmatig zal plaatsvinden, is de kans aanwezig dat het onderdeel achterstallig onderhoud zal vertonen.

Het verhelpen van achterstallig onderhoud is in veel gevallen erg prijzig. Kortom: regelmatig onderhoud is enorm belangrijk om de kwaliteit van het dak te behouden. Toch raden specialisten het af het onderhoud zelf aan te pakken en dit is waarom!

Dekking in de verzekering

Indien er sprake is van schade aan het dak is het mogelijk het schadebedrag zal worden uitgekeerd door de verzekering. Toch stellen de verzekeraars vaak een hoop eisen aan de uitkering van een bedrag. Zo verwachten de verzekeraars, bij schade aan het dak, dat het dak regelmatig en vakkundig onderhouden werd. Wanneer dit niet kan worden aangetoond, beschouwd de verzekering de schade als ‘achterstallig onderhoud’ en zal het betreffende bedrag niet worden uitgekeerd. Indien een dakdekkersbedrijf het dakonderhoud realiseert, zal er een logboek worden bijgehouden waarin onder meer de staat en de plaatsgevonden reparaties van het dak worden genoteerd. Dit logboek is voldoende bewijs van onderhoud voor de verzekeraars.

Voorkomen van schade

Een specialist op het gebied van dakbeheer merkt direct beschadigingen op rondom het dak, ook beschadigingen die op het eerste oog niet opmerkelijk zijn. Iedere kleine beschadiging kan leiden tot grote schade met alle gevolgen van dien. Het verhelpen van grote schade kan erg prijzig zijn, waardoor het financieel gunstig is om de beschadigingen zo snel als mogelijk op te merken en aan te pakken.

Besparen van geld

Door het dak regelmatig te onderhouden, zal de levensduur van het dak opmerkelijk verlengen. Wanneer beschadigingen snel worden aangepakt, kan dit de levensduur met ruim 5-8 jaar verlengen. Financieel gezien kan dit erg voordelig zijn.

http://dakbeheerhermans.nl