Webtest marketing
Image default
Computers / Internet / Searching

Lage hypotheekrente zorgt ervoor dat huizenprijzen stijgen

Het Economisch Bureau van ABN AMRO heeft weer onderzoek gedaan. Ditmaal naar de huizenprijzen in 2021. Er wordt verwacht dat er een nóg grotere stijging van de huizenprijzen zal zijn in 2021. Een econoom zegt dat het aantal woningverkopen zal dalen, doordat naar verwachting de werkloosheid oploopt.

 

Huizenprijzen stijgen dit jaar nog meer dan verwacht

Voor dit jaar gaat het ministerie van Economische Zaken er nu vanuit dat de gemiddelde huizenprijs met 7,5% stijgt. Eerder gingen ze uit van een stijging van 5%. Ze verwachten een groei van 2,5% in 2022 in plaats van 1%. Hun huidige prognoses voor het aantal aan- en verkopen van woningen blijven ongewijzigd. Een econoom gaf aan dat het aantal transacties in de eerste twee maanden van dit 2021 erg hoog was. Er werd gedacht dat dit tijdelijk was, omdat starters onder de 35 jaar de aankoop van een huis over het jaar heen tilden. Terwijl de woningaankopen dit jaar dalen met 10%, zal het volgend jaar met 5% zijn.

 

Een tekort aan woningen in de nieuwbouw

Een reden van de redenen waarom er een afname van het aantal woningverkopen wordt verwacht is, is het gebrek aan nieuwbouw. De laatste jaren zijn er weinig bouwvergunningen verstrekt. Dit komt onder andere door de slepende stikstofcrisis. Er kan wel gezegd worden dat de beperkte doorstroom naar een nieuwbouwwoning de verkoop van bestaande woningen remt. Het tekort wat er is aan nieuwbouwwoningen heeft invloed op hogere waarderingen op de huizenmarkt. Dit is al helemaal het geval als de vraag naar huizen zo sterk is als het nu is. Omdat door de pandemie voor veel mensen een goede woning belangrijker is geworden, is de vraag naar woningen toegenomen. Dit zie je ook bij een technisch vastgoedbeheerder. Vorig jaar heeft de overheid bijgedragen aan een betere betaalbaarheid van koopwoningen. Dit kwam door de verlaging van het overdrachtsbelastingtarief en de lage hypotheekrente die de hypotheeklasten omlaag heeft gedrukt. Het vastgoedbeheer wordt gewoon steeds belangrijker, want een goede woning is niet vanzelfsprekend.

 

Toename van werkloosheid

Doordat naar verwachting de werkloosheid stijgt, zal het aantal woningverkopen dalen. Wanneer de overheid de steunmaatregelen intrekt op het moment dat de economie weer opengaat, zullen er bij bedrijven reorganisaties worden uitgevoerd. Het gevolg hiervan is baanverlies. De zwakkere inkomensvooruitzichten zullen een weerslag hebben op de woningmarkt. Dit zal eerst via een afname van het aantal transacties te zien zijn en daarna via een zwakkere prijsstijging.

http://laan35.nl