Webtest marketing
Image default
Computers / Internet / Searching

Dagelijks artikel marketing voor een hoge positie

Artikel marketing binnen internet marketing is een onderdeel dat men normaal gesproken dagelijks uitvoert. Natuurlijk geldt dit voor internet marketing in het algemeen ook, echter artikel marketing is zeer specifiek. De dagelijks activiteiten van internet marketing kun je misschien wel terugbrengen tot controle, tuning, mogelijke (kleine) aanpassingen en rapportage. Artikel marketing is daartegenover iedere dag een terugkerende activiteit. Artikel marketing is noodzakelijk om website(s) naar een hoge positie binnen Google te drijven, maar artikel marketing is daarna noodzakelijk om deze website(s) op die posities te behouden. Er is wel een verschil in de manier waarop artikel marketing gebruikt wordt om website(s) naar een hoge positie te drijven of de hoge positie van de website(s) vast te houden.

Artikel marketing om website(s) hoog te ranken

Binnen internet marketing is off-page SEO een activiteit de waarschijnlijk de grootste inspanning is, jammer genoeg vaak fout uitgevoerd wordt en ook nog eens onderschat wordt. Artikel marketing kan een zeer goed end handig hulpmiddel hierbij zijn. Met behulp van artikel marketing kunt u het publiceren van relevante artikelen op relevante externe website, binnen relevante categorieën, beter en eenvoudiger managen. Wanneer u bijvoorbeeld een nieuwe website heeft, die voor 100% aan de on-page definities van Google voldoet, naar een top ranking wilt krijgen, moet u zeer regelmatig unieke artikelen van minimaal 400 woorden schrijven. Deze artikelen moeten een zeer duidelijke relatie met de nieuwe website hebben. Wanneer de nieuwe website bijvoorbeeld over matrassen gaat, kunnen de artikelen over slapen, slaapkamers, bedden en dergelijke gaan, maar wanneer het artikel slechts over auto´s gaat, zal Google de nieuwe website eerder straffen dan belonen. Dus de te plaatsen artikelen moeten relevant zijn. Vasthoudend aan die nieuwe website over matrassen, waarbij het primaire zoekwoord “matras” is, is het van belang dat dit primaire woord ongeveer 10% van het aantal woorden voorkomt binnen het artikel. Dit artikel moet dan gepubliceerd worden binnen een externe website, waarbinnen een relevante (matrassen, bedden, slapen, enz.) categorie aanwezig is. Vanuit het artikel moet een zogenaamde ankertekst verwijzen naar de nieuwe website. Bij de nieuwe website over matrassen is het primaire zoekwoord “matras”, dit zoekwoord mag maximaal 5% voorkomen als ankertekst in het totaal van de verwijzingen naar de nieuwe website. De overige 95% van de ankerteksten moeten bestaan uit, zinvolle, frases waarin het woord matras voorkomt (bijv. “een goed matras”) of zelfs de “kale” URL verwijzing. Ook hier geldt weer, een te hoog percentage linkverwijzingen op het exacte zoekwoord, wordt door Google afgestraft in plaats van beloond. Het mag duidelijk zijn dat artikel marketing gebaat is bij goed management van de artikelen en het publiceren hiervan.